Peter Paul Rubens
Peter Paul Rubens's Oil Paintings
Peter Paul Rubens Museum
June 28, 1577 – May 30, 1640. Flemish Baroque painter.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  
  

Peter Paul Rubens Gallery.org, welcome & enjoy!
Peter Paul Rubens Gallery.org
 

Peter Paul Rubens
Portrait of Albert VII

ID: 80171

Peter Paul Rubens Portrait of Albert VII
Go Back!Peter Paul Rubens Portrait of Albert VII


Go Back!


 

Peter Paul Rubens

Flemish Baroque Era Painter, 1577-1640 Peter Paul Rubens (June 28, 1577 ?C May 30, 1640) was a prolific seventeenth-century Flemish Baroque painter, and a proponent of an exuberant Baroque style that emphasized movement, color, and sensuality. He is well-known for his Counter-Reformation altarpieces, portraits, landscapes, and history paintings of mythological and allegorical subjects. In addition to running a large studio in Antwerp which produced paintings popular with nobility and art collectors throughout Europe, Rubens was a classically-educated humanist scholar, art collector, and diplomat who was knighted by both Philip IV, king of Spain, and Charles I, king of England. Rubens was a prolific artist. His commissioned works were mostly religious subjects, "history" paintings, which included mythological subjects, and hunt scenes. He painted portraits, especially of friends, and self-portraits, and in later life painted several landscapes. Rubens designed tapestries and prints, as well as his own house. He also oversaw the ephemeral decorations of the Joyous Entry into Antwerp by the Cardinal-Infante Ferdinand in 1635. His drawings are mostly extremely forceful but not detailed; he also made great use of oil sketches as preparatory studies. He was one of the last major artists to make consistent use of wooden panels as a support medium, even for very large works, but he used canvas as well, especially when the work needed to be sent a long distance. For altarpieces he sometimes painted on slate to reduce reflection problems. His fondness of painting full-figured women gave rise to the terms 'Rubensian' or 'Rubenesque' for plus-sized women. The term 'Rubensiaans' is also commonly used in Dutch to denote such women.  Related Paintings of Peter Paul Rubens :. | Meetin of King Ferdinand of Hungary and the Cardinal Infante Ferdinand before the Battle of Nordingen | The Three Graces | Portrat des Phillip IV | helene fourment in a fur wrap | Madonna Adored by Angels |
Related Artists:
Sofonisba Anguissola
Italian 1532-1625 Sofonisba Anguissola was born in Cremona, Lombardy around 1532, the oldest of seven children, six of whom were daughters. Her father, Amilcare Anguissola, was a member of the Genoese minor nobility. Sofonisba's mother, Bianca Ponzone, was also of an affluent family of noble background. Her mother died when Sofonisba was four or five. Over four generations, the Anguissola family had a strong connection to ancient Carthaginian history and they named their offspring after the great general Hannibal, thus the first daughter was named after the tragic Carthaginian figure Sophonisba. Amilcare Anguissola encouraged all of his daughters (Sofonisba, Elena, Lucia, Europa, Minerva and Anna Maria) to cultivate and perfect their talents. Four of the sisters (Elena, Lucia, Europa and Anna Maria) became painters, but Sofonisba was by far the most accomplished and renowned. Elena became a nun (Sofonisba painted a portrait of her) and had to quit painting. Both Anna Maria and Europa gave up art upon marrying, while Lucia Anguissola, the best painter of Sophonisba's sisters, died young. The other sister, Minerva, became a writer and Latin scholar. Asdrubale, Sophonisba's brother, studied music and Latin but not painting. Self-portrait, 1554Her aristocratic father made sure that Sofonisba and her sisters received a well-rounded education that included the fine arts. Anguissola was fourteen years old when her father sent her with her sister Elena to study with Bernardino Campi, a respected portrait and religious painter of the Lombard school, also from Cremona, Sofonisba's home town. When Campi moved to another city, Sofonisba continued her studies with the painter Bernardino Gatti (known as Il Sojaro). Sofonisba's apprenticeship with local painters set a precedent for women to be accepted as students of art.[citation needed] Dates are uncertain, but Anguissola probably continued her studies under Gatti for about three years(1551-1553). Sophonisba's most important early work is Bernardino Campi Painting Sofonisba Anguissola (c 1550 Pinacoteca Nazionale, Siena). The double portrait depicts her art teacher in the act of painting a portrait of her. In 1554, at age twenty-two, Sofonisba traveled to Rome, where she spent her time sketching various scenes and people. While in Rome, she met Michelangelo through the help of another painter who knew her work well. Meeting Michelangelo was a great honor for Sofonisba and she had the benefit of being informally trained by the great master. Lucia, Minerva and Europa Anguissola Playing Chess, 1555. Museum Navrodwe, Poznan, Poland.When he made a request for her to draw a weeping boy, Sofonisba drew 'Child bitten by a crab' and sent it back to Michelangelo, who immediately recognized her talent (this sketch would continue to be discussed and copied for the next fifty years among artists and the aristocracy) Michelangelo subsequently gave Anguissola sketches from his notebooks to draw in her own style and offered advice on the results. For at least two years Sofonisba continued this informal study, receiving substantial guidance from Michelangelo.
georg engelhardt schroder
Georg Engelhard Schröder, född den 31 maj 1684 i Stockholm, gift 1727 med Anna Brigitta Spöring, död den 17 maj 1750; konstnär, porträtt- och historiemålare. Georg Engelhard Schröders far, Veit Engelhard, hade omkring år 1670 kommit från N??rnberg och bosatt sig i Stockholm där Georg Engelhard föddes 1684. Han blev tidigt elev hos konstnären och målaren David von Krafft (1655-1724) men lämnade honom 1703 för utlandsstudier. Under 21 år for Georg Engelhard runt i Europa. Han vistades först en tid i Nordtyskland, innan färden gick vidare till Italien. I Venezia förblev han under fem år och kopierade gamla mästare, sysslade med vedutamåleri och hade kontakt med pastellmålarinnan Rosalba Carriera (1675-1757). I Roma tog han intryck av barockmålarna Carlo Dolci (1616-1686), Carlo Maratta (1625-1713), Francesko Trevisani (1656-1746) m.fl. och tillägnade sig det raska men ytliga framställningssätt, som tillhörde den tidens italienska konst. I Paris samlade han impulser hos den franske målaren Noel Nicolas Coypel (1690-1734). Reminiscenser av den italienska och franska konsten kan man påträffa flerstädes i hans kompositioner. I London stannade han i sju år och tog starka intryck av Godfrey Knellers (1646-1723) och Dahls porträttkonst. När Daniel von Krafft avled 1724 kallades Georg Engelhard Schröder hem till Sverige och efterträdde i december sin gamle läromästare som kunglig hovkonterfejare. Som sådan uppbar han lön. Konung Fredrik I satte stort värde på sin konterfejare, och lät honom måla otaliga porträtt av sig och sin drottning Ulrika Eleonora. År 1745 utnämndes han till hovintendent. Georg Engelhard anlitades mycket och samlade ihop en betydande förmögenhet. På 1740-talet nåddes Sverige av den nya franska smaken, i främsta rummet via konstnären Gustaf Lundberg (1695-1786), varvid Georg Engelhard kom att skjutas åt sidan. Han representerade i Sveriges 1700-talsmåleri sista skedet i det italienska inflytandet. Långt ifrån den förnämste, var dock Georg Engelhard en av sin tids mest uppburne målare. Han arbetade inom ett vitt fält: utförde kyrktavlor, allegorier, historiska motiv och porträtt. Hans arbeten har ej sällan någonting vacklande och obestämt, vilket i förening med mycken ojämnhet i utförandet gör många av dem mindre tilltalande för konstkännaren. Han har dock efterlämnat verk, som vittnar om, att han, när han allvarligt uppbjöd sin förmåga, var mäktig till både varm och djup uppfattning samt hade stor skicklighet i färgbehandling och i framställningens enskildheter.
Akfred Diwning Fripp,RWS
1822-1895


Peter Paul Rubens
All the Peter Paul Rubens's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved